Horari de 4L

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00-8:55 Matemàtiques Matemàtiques Economia Matemàtiques Matemàtiques
8:55-9:50 Valencià Valencià Llatí Economia Història
9:50-10:45 Anglés Informàtica Història Valencià Anglés
10:45-11:10 Esbarço
11:10-12:05 Filosofia Economia Informàtica Educació Física Informàtica
12:05-13:00 Religió Llatí Anglés Llatí Castellà
13:00-13:55 Història Educació Física Filosofia Castellà Valencià
13:55-14:10 Esbarço
14:10-15:05 Castellà Filosofia